Fara á efnissvæði

Samfélagsleg ábyrgð

Hagar hafa lagt metnað frá upphafi í að þjóna íslenskum neytendum með ábyrgum hætti. Stefna Haga um samfélagslega ábyrgð er langtímaáætlun félagsins um hvernig það getur lagt sitt að mörkum til betra og heilbrigðara samfélags og umhverfis, samhliða heilbrigðum rekstri.

Stefna Haga um samfélagslega ábyrgð byggir á fimm meginstoðum; 

Umhverfi, Samfélag, Mannauður, Stjórnarhættir og Lýðheilsa.

Stoðirnar móta þær áherslur sem félagið fer eftir og mótar þau lykilverkefni sem unnið er að hverju sinni.  Stefnan segir auk þess til um hvernig samskiptum við hagsmunaaðila verði háttað. Helstu hagsmunaaðilar Haga eru starfsfólk, hluthafar, viðskiptavinir, birgjar og fjármögnunaraðilar, fjölmiðlar auk samfélagsins í heild sinni. Samfélagsleg ábyrgð er hluti af grunnrekstri félagsins og er höfð að leiðarljósi við ákvarðanatöku í öllum málefnum. Við mat á árangri skal horft til þeirra áhrifa sem félagið hefur á samfélag sitt og umhverfi, auk arðsemi.

Hagar eru aðilar að Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð, og hafa verið frá upphafi árs 2016. Í lok árs 2019 skrifuðu Hagar, fyrir hönd samstæðunnar, undir samning við Klappir Grænar lausnir ehf. en markmið með samningnum er að ná mælanlegum árangri í umhverfismálum og málum tengdum sjálfbærni. Samhliða því gefa Hagar út samfélagsuppgjör samstæðunnar skv. UFS leiðbeiningum Nasdaq.

Sérstakan kafla um samfélagslega ábyrgð má finna í ársskýrslu félagsins. 

 

Ársskýrsla Haga 2020/2021

Meginstoðir stefnu

Stefna Haga um samfélagslega ábyrgð byggir á fimm meginstoðum. Stoðirnar móta þær áherslur sem félagið fer eftir og mótar þau lykilverkefni sem unnið er að hverju sinni. Meginstoðirnar fimm eru ekki innbyrðis háðar og ein stoð er ekki annarri mikilvægari.

Stjórn félagsins og stjórnendur láta sig málaflokkinn varða og bera á honum ábyrgð. Markvisst er unnið að framfylgd stefnunnar innan félagsins. 

Heimsmarkmið er styðja stefnu

Hagar hafa valið sex af sautján heimsmarkmiðum Sameinuðu Þjóðanna til þess að styðja enn frekar við stefnu félagsins í samfélagslegri ábyrgð.  Markmiðin eru; 9: Nýsköpun og uppbygging, 12: Ábyrg neysla og framleiðsla, 10: Aukinn jöfnuður, 5: Jafnrétti kynjanna, 8: Góð atvinna og hagvöxtur, 13: Aðgerðir í loftlagsmálum.

Heimsmarkmiðin styðja stefnustoðir félagsins og er ætlað að virkja stjórnendur til innleiðingar á framkvæmdaráætlun í sjálfbærni og samfélagslegum verkefnum.

Samfélagsuppgjör Haga (UFS)

Hagar og öll rekstrarfélögin hafa í samvinnu við Klappir Grænar lausnir hf. innleitt umhverfisstjórnunarkerfi Klappa og unnið að greiningu á mælanlegum árangri félagsins í umhverfismálum og öðrum málum tengdum sjálfbærni. Klappir hafa í samvinnu við Haga tekið saman samfélagsuppgjör samstæðunnar fyrir rekstrarárið 2020 skv. UFS leiðbeiningum Nasdaq. Niðurstöðum samfélagsuppgjörs Haga er skipt í þrjá hluta: umhverfi , félagslegir þættir og stjórnarhættir 

Rekstrareiningar og samfélagsleg ábyrgð

Fyrirtækin Bónus, Hagkaup og Olís hafa öll gefið út samfélagsskýrslu fyrir rekstarárið 2020. Í skýrslunum má finna ítarlega samantekt á helstu sjálfbærni og samfélags verkefnum og árangri á árinu. Einnig má finna samantekt um sjálfbærnimarkmið fyrirtækjanna fyrir árið 2021. Aðföng og Bananar hafa einnig gefið út umhverfisuppgjör í samvinnu við Klappir fyrir rekstrarárið 2020.

Skýrslurnar fyrir rekstrarárið 2020/2021 má finna í árskýrslu Haga og hér neðar á síðunni.

Samfélagsskýrsla Bónus

Samfélagsskýrsla Hagkaup

Samfélagsskýrsla Olís