Fara á efnissvæði

Samfélagsleg ábyrgð

Hagar hafa lagt metnað frá upphafi í að þjóna íslenskum neytendum með ábyrgum hætti. Stefna Haga um samfélagslega ábyrgð er langtímaáætlun félagsins um hvernig það getur lagt sitt að mörkum til betra og heilbrigðara samfélags og umhverfis, samhliða heilbrigðum rekstri.

Stefna Haga um samfélagslega ábyrgð byggir á fimm meginstoðum; 

Umhverfi, Samfélag, Mannauður, Stjórnarhættir og Lýðheilsa.

Stoðirnar móta þær áherslur sem félagið fer eftir og mótar þau lykilverkefni sem unnið er að hverju sinni.  Stefnan segir auk þess til um hvernig samskiptum við hagsmunaaðila verði háttað. Helstu hagsmunaaðilar Haga eru starfsfólk, hluthafar, viðskiptavinir, birgjar og fjármögnunaraðilar, fjölmiðlar auk samfélagsins í heild sinni. Samfélagsleg ábyrgð er hluti af grunnrekstri félagsins og er höfð að leiðarljósi við ákvarðanatöku í öllum málefnum. Við mat á árangri skal horft til þeirra áhrifa sem félagið hefur á samfélag sitt og umhverfi, auk arðsemi.

Hagar eru aðilar að Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð, og hafa verið frá upphafi árs 2016. Einnig hafa Hagar, fyrir hönd samstæðunnar, gert samning við Klappir Grænar Lausnir hf. en markmið með samningnum er að ná mælanlegum árangri í umhverfismálum og málum tengdum sjálfbærni. Samhliða því gefa Hagar út sjálfbærniuppgjör samstæðunnar skv. UFS leiðbeiningum Nasdaq.

Hagar eru bakhjarlar Grænvangs, samstarfsvettvangs stjórnvalda og atvinnulífs um loftslagsmál og grænar lausnir. 

Sérstakan kafla um sjálfbærni má finna í ársskýrslu félagsins. 

 

Árs- og sjálfbærniskýrsla 2022/23

Meginstoðir stefnu

Stefna Haga um samfélagslega ábyrgð byggir á fimm meginstoðum. Stoðirnar móta þær áherslur sem félagið fer eftir og mótar þau lykilverkefni sem unnið er að hverju sinni. Meginstoðirnar fimm eru ekki innbyrðis háðar og ein stoð er ekki annarri mikilvægari.

Stjórn félagsins og stjórnendur láta sig málaflokkinn varða og bera á honum ábyrgð. Markvisst er unnið að framfylgd stefnunnar innan félagsins. 

Heimsmarkmið er styðja stefnu

Hagar hafa valið sex af sautján heimsmarkmiðum Sameinuðu Þjóðanna til þess að styðja enn frekar við stefnu félagsins í samfélagslegri ábyrgð.  Markmiðin eru; 9: Nýsköpun og uppbygging, 12: Ábyrg neysla og framleiðsla, 10: Aukinn jöfnuður, 5: Jafnrétti kynjanna, 8: Góð atvinna og hagvöxtur, 13: Aðgerðir í loftlagsmálum.

Heimsmarkmiðin styðja stefnustoðir félagsins og er ætlað að virkja stjórnendur til innleiðingar á framkvæmdaráætlun í sjálfbærni og samfélagslegum verkefnum.

Samfélagsuppgjör Haga (UFS)

Hagar og öll rekstrarfélögin hafa í samvinnu við Klappir Grænar Lausnir hf. innleitt umhverfisstjórnunarkerfi Klappa og unnið að greiningu á mælanlegum árangri félagsins í umhverfismálum og öðrum málum tengdum sjálfbærni. Klappir hafa í samvinnu við Haga tekið saman sjálfbærniuppgjör samstæðunnar fyrir rekstrarárið 2022 skv. UFS leiðbeiningum Nasdaq. Niðurstöðum samfélagsuppgjörs Haga er skipt í þrjá hluta: umhverfisþættir , félagslegir þættir og stjórnarhættir 

Rekstrareiningar og samfélagsleg ábyrgð

Fyrirtækin Bónus, Hagkaup, Olís, Aðföng og Bananar hafa öll gefið út samfélagsskýrslu fyrir rekstrarárið 2022. Í skýrslunum má sjá samantekt á helstu sjálfbærni- og samfélagsverkefnum á árinu, sem og markmið fyrirtækjanna í sjálfbærni til næstu ára. Zara hefur einnig gefið út sjálfbærniuppgjör fyrir árið 2022 í samvinnu við Klappir.

Skýrslurnar fyrir rekstrarárið 2022/2023 má finna í árs- og sjálfbærniskýrslu Haga og hér neðar á síðunni.

Samfélagsskýrsla Bónus

Samfélagsskýrsla Bónus 2022

Bónus Samfélagsskýrsla 2022

Samfélagsskýrsla Hagkaup

Samfélagsskýrsla Hagkaups 2022

Hagkaup Samfélagsskýrsla 2022

Samfélagsskýrsla Olís

Samfélagsskýrsla Olís 2022

Olís Samfélagsskýrsla 2022

Samfélagsskýrsla Aðfanga

Samfélagsskýrsla Aðfanga 2022

Aðföng Samfélagsskýrsla 2022

Samfélagsskýrsla Banana

Samfélagsskýrsla Banana 2022

Bananar Samfélagsskýrsla 2022

Sjálfbærniuppgjör Zara

Sjálfbærniuppgjör Zara 2022

Zara Sjálfbærniuppgjör ESG 2022