Fara á efnissvæði

Sjálfbærni

Hagar hafa lagt metnað sinn frá upphafi í að þjóna íslenskum neytendum með ábyrgum hætti. Sjálfbærnistefna Haga er langtímaáætlun félagsins um hvernig það getur lagt sitt af mörkum til betra og heilbrigðara samfélags og umhverfis, samhliða heilbrigðum rekstri. Stefnan segir auk þess til um hvernig samskiptum við hagsmunaaðila verði háttað. Helstu hagsmunaaðilar Haga eru starfsfólk, hluthafar, viðskiptavinir, birgjar og fjármögnunaraðilar, fjölmiðlar auk samfélagsins í heild sinni.

Sjálfbærnistefna Haga byggir á fjórum meginstoðum; 

Umhverfi, Mannauður, Neytendur og Stjórnarhættir.

Hagar og rekstrareiningar þess hafa frá árinu 2019, í samvinnu við Klappir Grænar lausnir hf., birt sjálfbærniuppgjör samstæðunnar skv. UFS leiðbeiningum Nasdaq. Hagar eru aðilar að Festu, miðstöð um sjálfbærni og bakhjarlar Grænvangs, samstarfsvettvangs stjórnvalda og atvinnulífs um loftslagsmál og grænar lausnir.

Sérstakan kafla um sjálfbærni má finna í ársskýrslu félagsins. 

 

Árs- og sjálfbærniskýrsla Haga 2023/24

Meginstoðir stefnu

Stefna Haga um sjálfbærni byggir á fjórum meginstoðum. Stoðirnar móta þær áherslur sem félagið fer eftir og mótar þau lykilverkefni sem unnið er að hverju sinni. Meginstoðirnar fjórar eru ekki innbyrðis háðar og ein stoð er ekki annarri mikilvægari.

Heimsmarkmið er styðja stefnu

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru 17 talsins og hafa Hagar valið 7 af markmiðunum sem leiðarljós í framkvæmdaráætlun. Markmiðin eru; 5: Jafnrétti kynjanna, 8: Góð atvinna og hagvöxtur, 9: Nýsköpun og uppbygging, 10: Aukinn jöfnuður, 12: Ábyrg neysla og framleiðsla, 13: Aðgerðir í loftlagsmálum, 15: Líf á landi

Heimsmarkmiðin styðja stefnustoðir félagsins og er ætlað að virkja stjórnendur til innleiðingar á stefnu og framkvæmda á verkefnum.

Sjálfbærniuppgjör

Hagar og öll rekstrarfélögin hafa í samvinnu við Klappir Grænar Lausnir hf. innleitt umhverfisstjórnunarkerfi Klappa og unnið að greiningu á mælanlegum árangri félagsins í umhverfismálum og öðrum málum tengdum sjálfbærni. Hagar hafa í samvinnu við Klappir tekið saman sjálfbærniuppgjör samstæðunnar fyrir rekstrarárið 2023. Um er að ræða fyrsta sjálfbærniuppgjör félagsins sem hlotið hefur staðfestingu óháðs endurskoðanda. 

Rekstrareiningar og sjálfbærni

Fyrirtækin Bónus, Hagkaup, Olís, Aðföng og Bananar hafa öll gefið út sjálfbærniskýrslu fyrir rekstrarárið 2023. Í skýrslunum má sjá samantekt á helstu sjálfbærni- og samfélagsverkefnum á árinu, sem og markmið fyrirtækjanna í sjálfbærni til næstu ára. Zara hefur einnig gefið út sjálfbærniuppgjör fyrir árið 2023 í samvinnu við Klappir.

Skýrslurnar fyrir rekstrarárið 2023/2024 má finna í árs- og sjálfbærniskýrslu Haga og hér neðar á síðunni.

Sjálfbærniskýrsla Bónus

BÓNUS Sjálfbærniskýrsla 2023

Sjálfbærniskýrsla Hagkaup

Sjálfbærniskýrsla Hagkaup 2023

HAGKAUP Samfélagsskýrsla 2023

Sjálfbærniskýrsla Olís

OLIS Sjálfbærniskýrsla 2023

Sjálfbærniskýrsla Aðfanga

Sjálfbærniskýrsla Aðfanga 2023

AÐFÖNG Sjálfbærniskýrsla 2023

Sjálfbærniskýrsla Banana

Bananar Sjálfbærniskýrsla 2023

Sjálfbærniuppgjör Zara

Sjálfbærniuppgjör ZARA 2023

ZARA Sjálfbærniuppgjör