Aðalfundur

Aðalfundur Haga hf., kt. 670203-2120, var haldinn fimmtudaginn 3. júní 2021 og hófst hann kl. 09:00 á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík.


Tillögur fundarins voru samþykktar svohljóðandi:

1) Ársreikningur (dagskrárliður 2)

Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda, var lagður fram og samþykktur samhljóða.

2) Ráðstöfun hagnaðar (dagskrárliður 3)

Tillaga stjórnar Haga hf. um greiðslu arðs sem nemur 59,5% hagnaðar ársins, eða 1,27 krónur á hlut, samtals 1.500 milljónir króna, var samþykkt samhljóða. Arðsréttindadagur verður 7. júní 2021, arðleysisdagur 4. júní 2021 og arðgreiðsludagur 16. júní 2021.

3) Tillaga um lækkun hlutafjár og breytingu á samþykktum (dagskrárliður 4)

Tillaga stjórnar Haga hf. um lækkun hlutafjár til ógildingar á eigin hlutum að nafnverði kr. 26.391.689 var samþykkt samhljóða. Felur það í sér breytingu á grein 2.1 í samþykktum félagsins þar sem hlutafé félagsins verður lækkað úr kr. 1.180.624.568 að nafnverði í kr. 1.154.232.879 að nafnverði.

4) Þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda (dagskrárliður 5)

Tillaga stjórnar Haga hf. um hækkun stjórnarlauna var samþykkt, þ.e. stjórnarformaður fær greitt kr. 700.000,- á mánuði, varaformaður kr. 515.000,- á mánuði og stjórnarmenn kr. 350.000,- á mánuði. Samþykkt var að laun í undirnefndum stjórnar verði óbreytt, eða kr. 90.000,- á mánuði og að laun formanns verði tvöföld upphæð. Þá var samþykkt að nefndarmönnum tilnefningarnefndar verði greitt skv. reikningi 20 þús. kr. pr/klst.

5) Starfskjarastefna (dagskrárliður 6)

Fyrir fundinum lá tillaga stjórnar að starfskjarastefnu félagsins og kaupréttarkerfi ásamt skýrslu starfskjaranefndar fyrir nýliðið starfsár. Þá lá fyrir breytingartillaga frá Gildi-lífeyrissjóði um tillögu stjórnar að kaupréttarkerfi. Var breytingartillagan samþykkt á fundinum með meirihluta atkvæða. Þá var kaupréttarkerfið, svo breytt, og tillaga stjórnar um starfskjarastefnu samþykkt samhljóða á fundinum.

6) Tillaga um breytingu á starfsreglum tilnefningarnefndar (dagskrárliður 7)

Tillaga stjórnar um breytingu á starfsreglum tilnefningarnefndar var samþykkt samhljóða á fundinum.

7) Kosning tilnefningarnefndar (dagskrárliður 8)

Samþykkt var samhljóða tillaga stjórnar Haga að þrír eftirtaldir fulltrúar verðir kjörnir í tilnefningarnefnd félagsins.

Ásta Bjarnadóttir, vinnusálfræðingur

Björg Sigurðardóttir, endurskoðandi

Símon Á. Gunnarsson, endurskoðandi

8) Kosning stjórnar og endurskoðanda (dagskrárliður 9)

Eftirtaldir aðilar voru kosnir í stjórn félagsins til næsta aðalfundar:

Davíð Harðarson, f. 1976

Eiríkur S. Jóhannsson, f. 1968

Eva Bryndís Helgadóttir, f. 1972

Jensína Kristín Böðvarsdóttir, f. 1969

Katrín Olga Jóhannesdóttir, f. 1962

Fimm voru í framboði til stjórnar félagsins og var því sjálfkjörið. Allir frambjóðendur skipuðu áður stjórn félagsins.

Samþykkt var samhljóða að endurskoðunarskrifstofan PricewaterhouseCoopers ehf., kt. 690681-0139, verði endurskoðandi félagsins fyrir komandi rekstrarár.

9) Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum (dagskrárliður 10)

Fyrir aðalfundi lá tillaga frá stjórn Haga hf. um að félaginu verði heimilt að kaupa á næstu 18 mánuðum allt að 10% af heildarhlutafé félagsins, í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun, skv. 116. gr. laga um verðbréfaviðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfaviðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli sömu ákvæða. Tillagan var samþykkt samhljóða.

______________________________________________________________________________________________________________________

Niðurstöður aðalfundar 2021

Fundargerð aðalfundar 2021

Niðurstöður aðalfundar 2021

Samþykktir Haga

Starfskjarastefna Haga - samþykkt á aðalfundi 2021

Starfsreglur tilnefningarnefndar - samþykktar á aðalfundi 2021

______________________________________________________________________________________________________________________

Gögn fyrir aðalfund 2021:

Aðalfundarboð - dagskrá og tillögur

Ársreikningur 2020/21

Yfirlýsing stjórnar og endurskoðanda v. hlutafjárlækkunar

Tillaga að starfskjarastefnu

Greinargerð starfskjaranefndar v. starfskjarastefnu og kaupréttarkerfis

Breytingartillaga Gildis-lífeyrissjóðs v. kaupréttarkerfis

Skýrsla starfskjaranefndar

Starfsreglur tilnefningarnefndar

Skýrsla tilnefningarnefndar

Framboðseyðublað

Frambjóðendur til stjórnar

Umboð fyrir aðalfund

Póstatkvæðaseðill

Leiðbeiningar með póstatkvæðagreiðslu

______________________________________________________________________________________________________________

Fundargerðir og niðurstöður fyrri funda:

Fundargerð aðalfundar 2020

Niðurstöður aðalfundar 2020

Fundargerð aðalfundar 2019

Niðurstöður aðalfundar 2019

Fundargerð aðalfundar 2018

Niðurstöður aðalfundar 2018

Fundargerð aðalfundar 2017

Niðurstöður aðalfundar 2017

Fundargerð aðalfundar 2016

Niðurstöður aðalfundar 2016

Fundargerð aðalfundar 2015

Niðurstöður aðalfundar 2015

Fundargerð aðalfundar 2014

Niðurstöður aðalfundar 2014

Fundargerð aðalfundar 2013

Niðurstöður aðalfundar 2013

Fundargerð aðalfundar 2012

Niðurstöður aðalfundar 2012


Þetta vefsvæði byggir á Eplica